Historie Foto Modern

Op 14 april 1937 begon Johannes Egidius (Jos) Steggerda (geboren te Rotterdam op 28 augustus 1914), nauwelijks 23 jaar oud als filiaalhouder van Foto Modern uit Leeuwarden een fotozaak aan de Hoogstraat B70.

Hardwerken

In 1938 nam Jos Steggerda het filiaal van Foto Modern over en ging voor eigen rekening en risico verder. Hij huurde het winkelgedeelte van Wilhelm Carl Bary. In 1944 trouwde Jos met Petronella Maria (Nel) Westra uit Leeuwarden. Tussen 1945 en 1955 werden er zes kinderen geboren. De eerste jaren tot ongeveer 1952 was vooral de studio fotografie de kurk waarop de zaak dreef. Daarna trok ook de amateurfotografie aan en werden er camera’s en fotorolletjes verkocht. Het ging goed en de bruidsreportages zorgden voor extra omzet. In de zwart/wit doka werd iedere morgen hard gewerkt. Eerst werden de foto’s ontwikkeld en gefixeerd, daarna werden ze gespoeld, gedroogd en geglansd. Vervolgens werden ze gesorteerd op klant en daarna moesten alle foto’s ook nog een kartelrand worden voorzien.

Of laat u terug bellen:

Op 14 april 1937
begon Johannes Egidius (Jos) Steggerda

Rimpeltjes wegwerken

Zo omstreeks 1955 kwam zoon Harry na schooltijd helpen met foto’s kartelen en leerde en passant veel van de fotografische werkzaamheden. In 1958 werd het gehele pand door Jos aangekocht. Het werd steeds drukker en ook Jos’ vrouw moest regelmatig in de doka bijspringen. In het topjaar 1959 werden 6281 films ontwikkeld, 86616 foto’s afgedrukt en 5837 zwart/wit films verkocht. Er werd van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds werden de grote studionegatieven thuis geretoucheerd, een zeer nauwkeurig werkje waarbij alle rimpeltjes van zo’n beetje heel Noord-oost-Friesland werden weggewerkt.

Boven de winkel

Nadat Harry in drie jaar de HBS had voltooid vond hij het tijd om in de handel te gaan. Zijn vader dacht dat het beter was dat hij het vak bij anderen ging leren. Zodoende werkte hij afwisselend thuis, in Arnhem, in Amsterdam en de laatste vier jaar in Alblasserdam. In 1971 kwam Harry definitief naar Dokkum en ging met zijn gezin boven de winkel wonen. Net nadat Harry een V.O.F. was aangegaan, overleed Jos in 1973. Pand en voorraad werden door Harry van de familie overgenomen.

Brilmode, lektuur, videotheek

Het personeelsbestand werd uitgebreid en ze maakten veel reportages. Ook de handel trok fors aan. Als een van de eersten kreeg Foto Modern zijn eigen kleurenlaboratorium. Amateursfoto’s werden er in een uur verwerkt. En er werd verdiend. Van het geld dat overbleef, werden nieuwe activiteiten ontplooid. Brilmode was een nieuwe optiekzaak in Hoogstraat 12, later verhuisd naar Hoogstraat 4. Hoogstraat 12 werd een lektuur/videotheek genaamd H12. Toen na drie jaar activiteit bleek dat de winst zo’n beetje gestolen werd, is dat bedrijf direct gesloten en werd overgegaan op verhuur. ‘De Artiest’afkomstig van Hoogstraat 3 was de eerste huurder. Hoogstraat 3 werd aangeschaft en verhuurd aan Jilderda Bloemen. Ook de onderneming Brilmode werd verhuurd.

De derde generatie

Tien jaar lang was er een filiaal in Drachten, overgenomen van Foto Jacobi. Op Schiermonnikoog was een jaar of vijf een filiaal met een eigen één-uurservice. In 2002 deed Harry op 55-jarige leeftijd het bedrijf over aan zijn zoon Wiebe. Hij had zijn opleiding gedaan aan de IVA en daarna bij diverse zaken in Noord-Brabant en Gelderland. In januari 2001 nam hij de fotozaak Combimarkt over in Rhenen.